گروه صنعتی سرکان
اخبار سرکان پخش

بیش از نیم قرن تعهد، تداوم و قدرت

سال‌هایی به قدمت نیم قرن است که می‌کوشیم تا با قدرت از هویت ایرانی حمایت کنیم. گروه صنعتی سرکان متشکل از شرکت‌های پیشتاز در زمینه

    سبد خرید